STIPENDIER

Stipendier läsåret 2022/23

Advokatfirman Vinges stipendium när du vill läsa vidare till jurist!

Sedan 2003 har Advokatfirman Vinge delat ut Mångfaldsstipendiet till tre studenter på Angeredsgymnasiet. Till ansökan bifogar du en skärmdump som visar att du har sökt till juristprogrammet på något av de sju universitet där detta finns. Stipendiet är på 15 000 kronor samt löfte om sommarjobb och en egen mentor på Vinge – och du ansöker själv här senast 10e maj.Ragn-Sells Miljöstipendier

Ragn-Sells AB är ett av Sveriges ledande företag när det gäller återvinning och miljö och vill med detta stipendium uppmuntra två studenter på Angeredsgymnasiet som under sin tid på skolan utvecklat sina strategier för hållbarhet och miljö genom skolarbeten, åtgärder i sina egna liv eller genom att inspirera andra till ökad medvetenhet om behovet av hållbara lösningar. Två stipendier om vardera 5000 kronor delas ut på studentdagen. Du nominerar dig själv eller en kamrat som också tar studenten på Angeredsgymnasiet i år här, senast 10e maj.Rotarys ledarstipendium!

Göteborg-Angered Rotaryklubb delar ut ett stipendium om 5000 kronor till den avgångselev som bäst visat vägen för andra genom ett gott och resultatgivande ledarskap på skolan, i föreningslivet, församlingen, familjen, idrottsklubben, kompisgänget eller i annan grupp där hen bidragit till ett bättre samhälle genom att leda andra som en god förebild och med exempel värda att följas. Nominera dig själv eller en skolkamrat här senast den 10e maj.

Sernekes attitydstipendium!

Byggkoncernen Serneke Fastighetsstyrning AB är en viktig aktör i samhällsbygget i Sverige idag och delar ut fem stipendier om vardera 5000 kronor till de elever som visat bäst inställning till skolgång och studier, samt goda prov på hjälpsamhet och engagemang i klassrummet. Det är där det goda samhället startar, menar företaget. Du nominerar dig själv eller en kamrat som tar studenten på Angeredsgymnasiet här senast 10e maj.SDFV stipendier för goda insatser


Till skillnad från de övriga stipendierna på denna sida, som riktar sig till blivande studenter och som kan nomineras av studenten själv, studiekamrater eller personal på skolan varje vår, så delas detta stipendium ut varje terminsslut till sju elever som ska ha gjort en god insats. De kan till exempel ha ökat sin närvaro i skolan, höjt sin studiemotivation, lyft sig från icke godkänd till godkänd i ett eller flera ämnen. Syftet med stipendiet är att fånga upp och stötta de elever som lyckas förändra sin situation till det positiva. En elev i årskurs 1 eller 2 på varje program kan få stipendiet - och det är lärarna som nominerar kandidater.Skanskas stipendium till dig som vill bygga ett bättre samhälle!

I syfte att uppmuntra fler elever till högre studier inom bygg- eller samhällsutveckling har bygg- och projektutvecklingsföretaget Skanska skapat ett stipendium om 10 000 kronor, mentorskap i ett år och sommarjobb upp till 6 veckor på Hus Göteborg med start sommaren 2024. Du kan läsa mer om stipendiet här och söka här ​senast 10e maj.

Stena Care Scholarship

Care är ett av Stenas värdeord och det genomsyrar hela verksamheten och hur man beter sig mot varandra. Med detta stipendium vill Stena uppmuntra två studenter på Angeredsgymnasiet, som under åren på skolan visat särskilt stor omtanke i allt ifrån egna studieresultat till sina skolkamrater och den gemensamma arbetsmiljön. Stipendiet är på 5000 kronor vardera och du kan nominera dig själv eller en skolkamrat som också tar studenten på Angeredsgymnasiet här senast 10e maj.Theodor och Hanne Mannheimers stipendium

Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fond vill med detta stipendium premiera elever i avgångsklass som under sin tid på Angeredsgymnasiet visat civilt kurage och i ord och handling bidragit till att försvara de mänskliga fri- och rättigheterna. Tre stipendier om vardera 7000 kronor delas ut på studentdagen. Du nominerar dig själv, eller en kamrat, här senast 10e maj.