Veidekke

Veidekke startade samarbetet med Angeredsutmaningen 2019, i samband med att vi byggde radhus i Lärjegården alldeles intill Angered Centrum och skolan. Samma år vann Veidekke Eiendom en markanvisning i Kvibergs Park, ett stenkast från Angered,  där nya bostäder ska utvecklas.

​I upphandlingen av byggentreprenad till Kulturhus Bergsjön fick Veidekke Entreprenad förtroendet och bygghandlingsprojekteringen är nu i full gång. Vi såg detta som ett gyllene tillfälle att engagera oss i Angeredsutmaningen, med möjlighet att visa studenterna den bredd som vår verksamhet omfattar och alla de tänkbara yrkesroller av vitt skild karaktär som erbjuds. Vi arbetar på bred front med att öka mångfalden inom vår verksamhet och ser positivt på kontakten med Angeredsgymnasiets elever.

Tillsammans med skolans engagerade personal har vi tagit fram delar av en ny kurs som tredje årskursen på Samhällsprogrammet nu läser, Hållbar Samhällsutveckling. Där tar Veidekke med partners hand om drygt ett tiotal av undervisningstillfällena med föreläsningar, övningar och studiebesök.

Veidekke Eiendom har funnits i Sverige sedan år 2000 och byggt mer än 6 000 bostäder i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne.  Vi bygger inte bara nya bostäder, vi tar gärna en aktiv roll i utvecklandet av områdena runt omkring dem. På så sätt gör vi våra bostäder ännu mer attraktiva för de som ska bo i dem och bidrar till samhällsutvecklingen och en hållbar miljö på samma gång.