NEXTAR

Advokatfirman Vinge är engagerade sedan 2002. Dels ställer byrån ett fantastiskt stipendium till förfogande för alla våra elever i avgångsklasserna. Tre nybakade studenter får varje år 10000 kronor i kontanter, en egen mentor från Vinge och löfte om ett sommarjobb på byrån när de är mitt i sina juridikstudier på universitetet. Därutöver deltar Vinges jurister på lektioner i samhällskunskap och juridik, samt går runt i avgångsklasserna och pratar högskoleutbildning i allmänhet och juristutbildning i synnerhet. En gång om året sätter vi alla avgångselever som vill på en buss och kör runt och besöker jurister i olika yrkesroller - allt för att öka ungdomarnas medvetenhet om den bransch och de yrken som juristkåren verkar inom. Vinges mål med Mångfaldsprojektet är att bidra till att mångfalden ökar bland Sveriges jurister