Swedbank

Swedbanks viktigaste samhällsfokus är ungas situation. Genom vårt projekt Ung Ekonomi tar vi en aktiv roll i ungdomars förberedelse inför vuxenlivet vad avser grundläggande ekonomisk förståelse och privatekonomi och syftar till att underlätta och förstå alla de val vi behöver göra runt vår privatekonomi – både nu och i framtiden. Swedbank i Angered har samarbetat med Angeredsutmaningen sedan 2013. Varje år hålls ca 5 föreläsningar för studenterna på Ekonomprogrammet och Handelsprogrammet inom projektet Ung Ekonomi. Genom Angeredsutmaningen hjälper vi även de studenter som är med i Ung Företagsamhet med de banktjänster de behöver för att driva sitt företag.