knowit

Knowit Insight är en del av Knowit AB. Knowit Insight är managementkonsulter som förenar kreativ styrka och strategisk kompetens med passion för teknologi när vi arbetar med digitalisering. 

Knowit Business Consulting och Knowit Project and Quality Management har samarbetat med Angeredsutmaningen genom ett projekt med Sprintusklassen. Målet med samarbetat var att dela med sig av olika yrkesresor inom konsultbranschen samt inspirera inom projektplanering och ledning samt principer för design thinking. Det var givande för oss här på Knowit att lära känna klassen och att kunna få stötta i frågor och tankar som berörde skolprojektet men också kopplades kring hur projektarbete och design thinking fungerar i vårt dagliga arbete. Vi inspirerades av deras engagemang och vilja i skolprojektet men också kring deras visioner på hur framtiden skulle kunna se ut.

 Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet.