Skanska

Skanska valde att anta Angeredsutmaningen redan i början säger Niklas Grimslätt affärsutvecklingschef Skanska Fastigheter Göteborg AB.

Som ett av landets största samhällsutvecklande företag finns det en mängd olika ingångar för att skapa samarbeten med det unga förortslandskapet i nordöstra Göteborg. Här bor förutom framtida medarbetare också framtida hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, samarbetet ger oss möjlighet till en boendedialog om önskemål, drömmar och behov redan idag. På Skanska finns det massor av duktiga matematiker och ingenjörer som kan stötta de ungdomar som saknar vuxenstöd med sina matteläxor. Som byggföretag vet vi på Skanska att mycket handlar om att lägga en bra grund, vi hoppas såklart att vi i det långa loppet kan inspirera fler till att vilja jobba i vår bransch och på Skanska avslutar Amelia Nordgren som ansvarar för Skanskas arbete mot studenter och att tidigt hitta framtida ledare och specialister. 

Fantasin sätter gränsen för vad en Angeredsutmaning kan vara, så har vi sagt från första dagen. Nu har Skanska Fastigheter Göteborg AB tänjt på gränserna ytterligare genom att sponsra hälften av skolans elever med en så kallad Red Locker, en fiffig akutbox när de står utan mensskydd.

-- Alla förutsätter ju att det finns tvål och papper på toaletten när man kommer dit. Men halva befolkningen behöver ju faktiskt andra förnödenheter också, säger Matilda Moberg som är hållbarhetschef på företaget och utmanare sedan många år. 

Just Red Locker AB startade för övrigt som ett UF-företag för några år sedan, men då på Nacka gymnasium. På bilden syns Matilda tillsammans med skolas sjuksköterska Marianne Frykvall och Maryan och Rem från elevkåren.