Skanska

Skanska valde att anta Angeredsutmaningen redan i början säger Niklas Grimslätt affärsutvecklingschef Skanska Fastigheter Göteborg AB.

Som ett av landets största samhällsutvecklande företag finns det en mängd olika ingångar för att skapa samarbeten med det unga förortslandskapet i nordöstra Göteborg. Här bor förutom framtida medarbetare också framtida hyresgäster och bostadsrättsinnehavare, samarbetet ger oss möjlighet till en boendedialog om önskemål, drömmar och behov redan idag. På Skanska finns det massor av duktiga matematiker och ingenjörer som kan stötta de ungdomar som saknar vuxenstöd med sina matteläxor. Som byggföretag vet vi på Skanska att mycket handlar om att lägga en bra grund, vi hoppas såklart att vi i det långa loppet kan inspirera fler till att vilja jobba i vår bransch och på Skanska avslutar Amelia Nordgren som ansvarar för Skanskas arbete mot studenter och att tidigt hitta framtida ledare och specialister.