MY DREAM NOW

Den 21 maj 2014 inleddes officiellt samarbetet mellan Angeredsgymnasiet och My Dream Now, med en inspirationsträff med åk 2 på handelsprogrammet. Idag är My Dream Now en självklar del av Handelsprogrammets samverkan med arbetslivet, där både åk 1, 2 och 3 får ta del av klasscoachträffar, studiebesök och branschdagar. Vi har även under åren samarbetat med fler klasser, bland andra Introduktionsprogrammen. My Dream Now inspirerar även högstadieelever via vårt klasscoachprogram, så att fler når målen och kommer till gymnasiet. Inom ramen för klasscoachprogrammet så besöker 3-5 frivilliga klasscoacher från olika företag och branscher elever 4 gånger under ett läsår, i syfte att inspirera elever till att se möjligheterna på arbetsmarknaden och få fler att hitta sina egna vägar till jobb och drömmar.