Sweco

Sweco i Göteborg arbetar sedan 2014 med ett mentorprogram som är en del av Angeredsutmaningen. Samtliga Sweco-bolag i Göteborg medverkar och verksamheten omfattar studiebesök, deltagande i Kunskapsportalen, arbetsmarknadsmässan och en rad andra initiativ. Vi hoppas kunna väcka nyfikenhet för samhällsbyggnadsfrågor och för stadens framtida utveckling. Sweco:s medarbetare vill bidra till ökad förståelse för hur samhällsbyggare med olika yrken och utbildningsbakgrund förändrar och utvecklar våra städer – exempelvis inom arkitektur, trafikplanering, geoteknik, energi, miljö och konstruktion. Förhoppningen är att det ska öka intresset för hur våra städer byggs och samtidigt inspirera till att jobba med detta i framtiden så klart! 

– Vi tror att Angeredsutmaningen är ett samarbete som alla parter kommer lära sig mycket av. Vill vi möjliggöra för unga att få kontakt med näringslivet samt uppmuntra och inspirera unga att utbilda sig vidare inom samhällsbyggnadsyrken. Det är ett engagemang vi hoppas kommer göra skillnad, säger Ann Legeby på Sweco som är initiativtagare till Sweco:s satsning.