Estrella

Estrella AB är en av skolans närmaste grannar i Angered, som doftar chips och jordnötter när ungdomarna kommer till skolan vissa morgnar, beroende på hur vinden ligger. Estrella är partner i Angeredsutmaningen genom att adoptera Ekonomiprogrammets tre årskurser. Minst två gånger per termin träffar eleverna i alla årskurser medarbetare och chefer på Estrella och  genomför tillsammans ett rigoröst utbildningsprogram som är kopplat till de blivande gymnasieekonomernas studier. Mellan träffarna får eleverna agera "konsulter" och lösa verkliga eller fiktiva managementproblem hos den välkända snacksfabriken. En stor del av Estrellas medarbetare bor i Angered och företaget ser projektet som ett sätt att på ett konstruktivt sätt bidra till att förbereda nästa generation Angeredsbor på yrkeslivet i och utanför chipsfabriken. Det treåriga upplägget startar i år 1 med enklare marknadsföring och affärsidéer i fokus. I år 2 behandlas personalfrågor, CV-skrivande, organisationsmodeller och försäljning och under år 3 lär sig eleverna om bokslut, lednings- och ekonomifunktioner samt miljöfrågor.