VARFÖR ANGEREDSUTMANINGEN?

I december 2013 ställdes socialt engagerade företagare och andra ledare inför frågan: 

'Vad gör ni för ungdomarna på Angeredsgymnasiet? Hur kan ni hjälpa dem att få kontakt med arbetslivet och få chansen att pröva på?' En överväldigande del av eleverna på Angeredsgymnasiet har annan språklig bakgrund än svenska och många av dem har mycket kort studietid i Sverige. Väldigt få elever har kontaktnät utanför släkt, stadsdel eller skola. Deras framtids- och omvärldssyn är begränsad. De har svårt att se sig själva i en realistisk framtid och på vilket sätt de skall leva sitt vuxenliv. De har få förebilder i vardagen och de har få eller inga att fråga eller söka inspiration från. Därmed har de svårt att hitta vägen för sitt framtida liv. Angeredsutmaningen är ett initiativ som tagits för att skapa bryggor mellan skola och externa partners inom näringslivet och offentlig sektor. Att ta del av deras nätverk för att stödja, men också utveckla arbetssättet kring mötet om vad som väntar studenterna under och efter avslutade studier. Detta syntes under hösten 2014 i form av praktikplatser för ca 70 – 80 elever från Angeredsgymnasiet.

Matchningen mellan elever och praktikplats sker via nya innovativa metoder. Alla som arbetar, som kan sitt arbete och är stolt över sin arbetsinsats och har skaffat sig kunskaper som är bra för andra att kunna, kan bli praktikhandledare. 

Mycket av det vi gör i vårt dagliga arbete görs på rutin. Man kan säga att mycket av vad vi gör och kan, sitter i våra ögon och fingrar. Många arbetsuppgifter tog i början mycket längre tid än vad det gör idag. Det beror naturligtvis på att vi har skaffat oss kunskaper om vad vi gör och på vilket sätt vi kan göra det enklare och bättre.

Det är kunskaper som ofta inte finns att läsa i några läroböcker utan tar år av erfarenheter att erövra. Det är dessa kunskaper som kan läras ut när vi handleder en praktikant. Inte låta kunskapen stanna hos oss utan sprida den för att underlätta för andra.Idag är ungdomar från Angered en dold resurs som väntar på att upptäckas. Framåtanda, vilja, flerspråkighet är egenskaper som värderas högt och som återfinns hos våra elever.

Att hitta vägar för organisationer och elever att mötas blir vinst för alla inblandade. Syftet med Angeredsutmaningen är att elever på Angeredsgymnasiet i så stor utsträckning som möjligt skall kunna ta del av de erbjudande som deltagande samarbetspartners i Angeredsutmaningen har att erbjuda.