Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen Nordöstra Göteborg har sedan flera år tillbaks tagit emot klasser från Angeredsgymnasiet där man har informerat om arbetsmarknad samt jobbmöjligheter. Sedan 2015 har man valt att fördjupa samarbetet och därmed ingått i ett partnerskap som utmanare. Arbetsförmedlingen Nordöstra Göteborg är en stolt partner i Angeredsutmaningen och har sedan höstterminen 2016 tagit emot praktikanter från handelsprogrammet. Elever har erbjudits praktik under 5 veckor på Arbetsförmedlingen Nordöstra Göteborg. Förutom åtagandet av praktikplatser har Arbetsförmedlingen även startat en ”CV-skola” på Angeredsgymnasiet där elever ges stöttning i CV-skrivning under vårterminen. Arbetsförmedlingen finns även på plats som utställare under utmaningsmässan samt håller i workshops för elever om vad de bör tänka på när de söker arbete samt hur arbetsmarknaden ser ut.

  

Genom Arbetsförmedlingens kontinuerliga engagemang och samarbete förstärks samverkan mellan skola och näringsliv och ökar därmed elevernas chanser att komma närmare den framtid de önskar sig säger Katrin Khosravian.