UTMANINGSFÖRSLAG

Hållbar samhällsutveckling är även lönsam


Du som deltar i Angeredsutmaningen blir en del av ett större nätverk av socialt engagerade företag och organisationer som vill ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling som går hand i hand med långsiktig affärsnytta. Vi vill att alla organisationer som deltar i Angeredsutmaningen ska synas.


Som deltagande i Angeredsutmaningen 


Som deltagare i Angeredsutmaningens stipendieutmaning

får du dessutom möjligheten att på studentavslutning/skolavslutning vara med och dela ut ert stipendium.

Ett antal färdiga utmaningar att inspireras av

Röster från Utkanten

I samarbete med Angeredsgymnasiets Elevkår, Angeredsgymnasiet och Angeredsutmaningen lanserar Angeredswebben, skolans webb-tidning, i januari 2024 skriv- och fototävlingen Röster från Utkanten. Temat utanförskap är inspirerat från ett möte mellan Jan Scherman och en grupp elever från ekonomiprogrammet. Som utmanare kan man stötta med prispengar, tryckkostnad av antologi samt eventuellt arvode till jurymedlemmar. 

Vidare information


Läxhjälp och språkträning

Alla ungdomar har inte tillgång till välutbildade föräldrar som kan hjälpa till med läxor och annat hemarbete från skoldagen. Att ställa upp som frivillig läxhjälp beredd att lösa matematikuppgifter eller resonera med ungdomar om andra skolproblem kan vara till stor hjälp, samtidigt som det kan bidra till värdefull språkträning för ungdomar som inte träffar så många svensktalande i sin hemmamiljö.


Studiebesök och föredrag

Dagens skola behöver ha närkontakt med verkligheten för att på bästa sätt förbereda eleverna för den arbetsmarknad och de studier som väntar efter gymnasiet. Genom att erbjuda sig att ta emot studiebesök - eller kanske själv komma till skolan och föreläsa om relevanta ämnen - kan du vara med och spetsa våra elevers kunskaper om dagens verkliga förhållanden i din bransch och i de frågor man möter där.


Mentorsutmaningen

Att ha förebilder är centralt för att lyckas. Men att ha förebilder inom arbetslivet är inte alla förunnat. Som mentor får du möjlighet att ta dig an en eller flera ungdomar som genom samtal och coachning kan ta del av de kunskaper som bara ett arbetsliv kan ge. Skolan erbjuder självklart handledning för nya mentorer.


Gymnasiearbetsutmaningen

I årskurs 3 skall eleverna genomföra ett längre enskilt arbete som knyter an till deras program. Om frågeställningen knyter an till din organisation blir arbetet ”på riktigt”. Genom gymnasiearbetsutmaningen så kommer du att få frågeställningar utredda och nya idéer till din organisation och eleverna får möjligheten att sätta spets på sina arbeten.

Praktik- och APL-utmaningen 

Vägen in i arbetslivet är bredare för den som har möjlighet att ha ett bra arbetsplatsförlagt lärande och goda praktikerfarenheter. Som deltagare i Praktik- och APL-utmaningen erbjuder du ungdomar på gymnasienivå en väg in i arbetsmarknaden. Praktikplatsbehovet är alltid stort då vi gärna jobbar med matchning så att utfallet av praktiken ska bli så bra som möjligt för båda parter.


Ensamma barn på Angeredsgymnasiet

​Vår utmaning till dig är att vara med att göra skillnad för unga ensamma barn på Angeredsgymnasiet. Sprid gärna detta i era nätverk. Alla som vill kan vara med. 

Swish 1232637122. Konto clearing 8105-9 944925152-0

Den nystartade ideella föreningen "Ensamma Barn på Angeredsgymnasiet" är den senaste utmaningen inom verksamheten Angeredsutmaningen. Utmaningen lanseras då det hos många elever visat sig finnas stora humanitära behov som inte täcks av några konton eller av någon ansvarig förvaltning eller myndighet. Det rör sig om vardagliga saker som busskort, simskola, skor, mat i slutet av månaden, blöjor till barnet, kanske en resa för att söka visum inför en resa till föräldrarna i det gamla landet, en handledarutbildning som gör det tillåtet att övningsköra. Som sagt vardagliga saker som ändå är ouppnåeliga för många av våra elever, speciellt för dem som är ensamma.

Tack! Det är tillsammans vi gör skillnad.


Skolprojekt

Genom att vara med och skräddarsy ett utbildningsprojekt tillsammans med lärare kan du hjälpa eleverna att få inblick i din  bransch och den arbetsmarknad som väntar unga människor som vill pröva lyckan där. Företaget bidrar till att verklighetsanpassa undervisningen, samtidigt som du får tillfälle att intressera unga människor för de möjligheter som erbjuds bland de yrken som tillhör din egen vardag - men kanske är helt okänd för dagens unga.Sommarjobbsutmaningen

Många av våra elever vill ha ett arbete på sommarlovet, eller vid sidan av skolan under terminerna. För en stor del av dem är det rent nödvändigt därför att de ofta har en större egen försörjningsbörda än de flesta andra ungdomar i samma ålder. Genom att anställa en elev på vår skola är du med och bygger en ung människas självförtroende och första viktiga steg ut på arbetsmarknaden.


UF-rådgivare

Många elever på vår skola driver eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet, alltså ett skolår där de både startar, driver och avvecklar ett eget företagsprojekt. Dessa elever behöver ha stöd av en professionell rådgivare, som kan agera bollplank under året som skolföretagare och komma med tips och reaktioner på ungdomarnas olika steg i företagsbygget. Att vara rådgivare i ett UF-företag är också ett spännande sätt att lära sig själv mer om ungdomars tankar och villkor..


Klassutmaningen

Vi erbjuder dig att ta ett långsiktigt ansvar för en eller flera grupper av elever över tre år. Tillsammans lägger vi en plan för genomförandet. I klassutmaningen kan du år ett ta mot en klass på studiebesök i din organisation och även ges möjlighet att föreläsa om din bransch/verksamhet/organisation. I år två inkorporerar vi frågeställningar som är aktuella för din organisation i undervisningsmoment på skolan tillsammans med dig. I år tre tar en eller flera elever från klassen sig an frågeställningar som ni har i sitt gymnasiearbete. Upplägget är anpassningsbart utifrån era behov och möjligheter.


Stipendieutmaningen

Vi kan inte erbjuda våra ungdomar för många morötter. Genom stipendieutmaningen kan du få möjligheten att utforma stipendium som premierar prestationer och egenskaper som du anser vara viktiga för din bransch. Genom stipendier kan vi sporra våra ungdomar att välja vägar som gör att de kan bli värdefulla medarbetare hos er i framtiden. Inom detta område har vi erfarenhet av utformning av stipendier som skapar incitament för våra elever och affärsnytta för er.

Din utmaning!

Är du sugen på en eller flera områden av det ovanstående eller kanske har en egen tanke på hur just du och din organisation kan vara med och skapa möjligheter för våra ungdomar så är vi alltid öppna för förslag. Kontakta gärna oss och anmäl ditt intresse.